پاورپوینت کوارتز

دانلود, پاورپوینت, کوارتز, دانلود پاورپوینت کوارتز

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات: ساعت کوارتز متشکل از یک حلقه از جنس کوارتز در یک مدار الکتریکی است که باعث می شود تا بین ده هزار هرتز (دور بر ثانیه) نوسان کند. درواقع قلب یک ساعت کوارتزی، یک تکه کریستال کوارتز است که به صورت چند شاخه تراش خورده و شکل داده شده است، بسامد نوسان بستگی به اندازه و شکل بلور کوارتز دارد و معمولا این بلورها را طوری می تراشند که با بسامد صد هزار هرتز نوسان داشته باشند. این پدیده را با عنوان خاصیت پیزوالکتریک کوارتز (Piezoelectric) می شناسند. درواقع این خاصیت باعث می شود که تکان ها و نوسان های ناگهانی الکتریکی در آن ایجاد لرزش و ارتعاش می کند که این نوسان ها و تکان ها، سیگنال های الکتریکی منظمی را پدید می آورند. این نوسان ها و ارتعاش ها به صورت الکترونیک به فواصل یک ثانیه از هم تکرار می شوند و از تکرار آنها زمان در ساعت منظم شده و دقیقه ها به وجود می آیند. ساعت شما تنها با یک قطعه کریستال کوارتز کار می کند و زمان را به طور دقیق نشانتان می دهد چرا در ساعت ها کوارتز به کار می رود؟ کاربردهای دیگ...

لینک کمکی