پاورپوینت حسابداری مالیاتی 221 اسلاید

حسابداری مالیاتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف مالیات و انواع آن مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد، و یا ثروت آن ها تعیین می گردد. که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند. اهداف وضع مالیات تحقق بخشی از درآمدهای دولت تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد کنترل حجم واردات و صادرات که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند. مالیات های مستقیم که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند. الف) مالیات بر دارایی، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی. مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد: الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/...

لینک کمکی