تحقیق درباره کار و انرژی

تحقیق درباره کار و انرژی, انرژی, کار و انرژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 3 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه انرژی انواع زیادی دارد: مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، هسته ای و غیره انرزی را به کمک مقدار کاری که می تواند انجام دهد اندازه گیری می کنند. از اینرو، درک روشن انرژی مستلزم درک روشن (مفهوم) کار است. مفهوم فیزیکی کار کار، چنان که در فیزیک متداول است، مبنای خاص دارد. کار بنابه تعریف عبارت است از حاصل ضرب نیرو در مسافت پیموده شده در راستای موازی با نیرو، اگر نیروی اعمال شده را با بردار F و جابجایی را با بردار S نشان دهیم، آن وقت کار حاصلضرب نقطه ای این دو بردار است و از رابطه W = F. S بدست می آید. بنابراین کار کمیتی نرده ای است و برابر می شود با: (بزرگی نیرو) X (بزرگی جابجایی) X (کسینوس زاویه ای میان نیرو و جابجایی) پس برای اینکه کار انجام شود، جسم یا سیست...

لینک کمکی