مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندی چای و قهوه فوری

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندی چای و قهوه فوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار آفرینی با فرمت Pdf صفحات 50 مقدمه 1-1 معرفی محصول 8-1 مشخصات کلی محصول 8-1-2 شماره تعرفه گمرکی 9-1-3 شرایط واردات 10-1-4 استانداردهای ملی وجهانی 11-1-5 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11-1-6 موارد مصرف و کاربرد 12-1-7 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12-1-8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 12-1-9 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16-1-10 شرایط صادرات 18-1-2 وضعیت عرضه و تقاضا: 19-1 بررسی ظرفیت بهره برداری وروند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 19-2-2 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا 23-2-3 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول-2 سال 24854-4 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 25-2-5 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه-2 آن 27-6 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 28-2 تعیین نقاط قوت و ضعف تگنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیندتولید 32-3 بررسی و تعیین حداقل...

لینک کمکی