پرورش نشاء جعبه ای برنج

پرورش نشاء جعبه ای برنج

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله با عنوان پرورش نشاء جعبه ای برنج در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: پرورش نشاء جعبه ای و مدیریت خزانه تهیه خاک بستر بذر خاک مناسب برای پرورش نشاء جعبه ای مزایا معایب مقدار خاک مورد نیاز تمیز کردن و خشک کردن خاک تنظیم PH (اسیدیته) خاک بستر بذر استفاده از کود در جعبه پرورش نشاء لزوم حذف ریشک ها و زوائد شلتوک (گلوم های ناقص) تهیه بذر مرغوب در برنج انتخاب بذر با استفاده از وزن مخصوص ضدعفونی کردن بذور خیساندن بذر برنج تسریع در جوانه زنی عملیات بذرپاشی کاهش رطوبت بذور جعبه نشاء پر کردن جعبه های نشاء با خاک آبیاری جعبه ها میزان بذر لزوم استفاده از خاک پوششی مدیریت رویاندن بذر در اتاقک رشد رویاندن بذر به روش ساده کنترل گیاهچه ها تا مرحله 5/1 برگی سبز کردن اولیه آماده سازی خزانه در زمین اصلی و انتقال جعبه های نشاء به خزانه آماده سازی بستر خزانه قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه سبز کردن مدیریت خزانه کنترل حرارت مدیریت آبیاری کنترل بیماری ها کن...

لینک کمکی