طرح توجیهی تولید دارو بر پایه ید

طرح, توجیهی, تولید, دارو, بر, پایه, ید

ارتباط با ما

... دانلود ...

دارو های بر پاﯾه ﯾد شاخه ای از دارو های پزشکی بوده که به غیر از دارو های ﯾد دار تقوﯾتی و داروهای غدد تیروﯾید غالبا مصارفی خاص دارند به طور کلی جهت معرفی دارو های بر پاﯾه ﯾد می باﯾست دارو و اقلام زﯾر مجموعه ان را تعرﯾف نمود. داروممکن است منشا طبیعی (گیاهیﯾاحیوانی) داشته باشد و ﯾااﯾنکهبه طور مصنوعیتهیهشود. داروهای شیمیاﯾی معموًلا در آزماﯾشگاهو به دست پزشکان ﯾادارو سازان کشف شده و پس از تحقیقات کافیو تاﯾید مراجع رسمیدر کارخانههایداروسازیتولیدمیگردند. مصرفدارو ممکن است به صورت خوراکی (قرص و شربت) مالیدنی (پماد و قطره)، استنشاقی (از راه تنفس) و ﯾا تزرﯾقی (آمپول) باشد. به محل فروش دارو داروخانه گفته میشود. داروها به چهار صورت معدنی، حیوانی، گیاهیو ﯾاشیمیاﯾیوجود دارند... تعداد صفحات: 85 فرمت: pdf اشتغال زایی: 33 نفر...

لینک کمکی